Arrangementer

Foreningen Livskraft Aars


ARRANGEMENTER


Her vil du finde en liste over foreningens kommende arrangementer.Foreningen Livskraft Aars afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 13. marts kl. 19.00 


Sted: Mødelokalet i kælderen under Aars Bibliotek. Søndergade 24. Alle er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægter, som kan ses på hjemmesiden www.livskraftaars.dk


På valg er Lene Laustsen og Ronni Hald som begge modtager genvalg samt Tina B.Kristensen og Birgit Jørgensen, som ikke modtager genvalg.


Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde på e-mail thorsdal@post.tele.dk senest d. 5.marts.


Der vil eventuelt i forlængelse af den ordinære Generalforsamling afholdes ekstraordinær Generalforsamling, med henblik på at nedlægge foreningen, og derefter omlægge den til en Spirituel gruppe under samme navn.


Mvh.
Formanden

Her kommer et arrangement

Her kommer et arrangement

Følg vores gruppe her på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/260082684500723/

Copyright © All Rights Reserved

CVR nr. 39436930